Nabídka programů pro školy

Programová nabídka pro školy 2020

Tajemný ostrov Komodo

Pojďme společně vstoupit do exotické divočiny indonéského světa jedinečného ostrova. Kdo se na něm skrývá a jaká pověst se o něm traduje? Možná objevíme i draka a odneseme si zážitek a poznání..

Varianta pro MŠ (4 - 6 let) - Ideálně skupina kolem 15 dětí. 60 minut.

Varianta pro ZŠ (1. - 3.ročník) - Ideálně skupina do 20 dětí. 90 minut.

Klíčová slova: zážitková pedagogika, výtvarné tvoření, metody dramatické výchovy, maska, hra v roli, spolupráce, Indonésie, varan komodský, ekologie a přírodověda

Lektorka Mgr. Petra Kadlecová, DramArt, z.s.

19. - 23.10. nebo dle individuální domluvy

Podivuhodný svět příběhů Astrid Lindgrenové

Pomocí metod dramatické výchovy prozkoumáme svět vybraných příběhů úžasné autorky pro děti - Astrid Lindgrenové. Čeká nás vstup do příběhu skrze vlastní prožitek a zábavnou formou, spoluprací a hrou. V bezpečném tvořivém prostředí můžeme učinit další krůček k rozvoji čtenářství, poznání vybraných příběhů či získání zkušeností s metodami dramatické výchovy.

Varianta pro 1.stupeň ZŠ

Varianta pro 2.stupeň ZŠ

Ideálně skupina do 20 dětí. 90 minut.

Klíčová slova: práce s příběhem s dětským hrdinou, prožitek a zkušenost, spolupráce ve skupinách, metody dramatické výchovy a tvůrčí výtvarné aktivity, rozvoj čtenářství, práce s textem

Lektorka Mgr. Petra Kadlecová, DramArt, z.s.

19. - 23.10. nebo dle individuální domluvy

Hravě s hravou poesií

Texty P. Nikla, Ch. Morgensterna a dalších nezapomenutelných autorů nám pomohou vstoupit do hravého světa nonsensové poesie. Texty jsou uchopovány dětmi aktivně metodami dramatické výchovy. Spolupracuje se ve skupinách v přátelském tvořivém prostředí.

Varianta pro 1.stupeň ZŠ (od 3. ročníku)

Varianta pro 2.stupeň ZŠ

90 minut

Klíčová slova: nonsensová poesie, vlastní tvorba a interpretace textu, metody dramatické výchovy, Petr Nikl, Christian Morgenstern

Lektorka Mgr. Petra Kadlecová, DramArt, z.s.

19. - 23.10. nebo dle individuální domluvy

Vyprávěná inscenace na objednávku

Živé vyprávění příběhu v podání mistra vypravěče přímo u vás ve škole (20.-22.10), čas dle domluvy, jedno představení trvá 45minut, skupina do 60 žáků. Cena za jedno vystoupení bez ohledu na počet žáků činí 3000Kč + cesta. Popis všech inscenací k výběru najdete na www.vypravec.com

MgA.Martin Hak, vypravěč a herec

Vyprávěná inscenace pro školy

23.10. 8:30 - 9:30 Příběhy o příbězích - Věděli jste, že něco tak zdánlivě obyčejného jako příběh může někdy zachránit život a někdy jen tak obyčejně udělat radost. Přijďte si poslechnout příběhy a pojďme si společně říkat, co pro nás příběhy znamenají a co bychom bez nich byli. Inspirací pro vyprávění budou mýty, legendy a pohádky odposlouchané a nasbírané od vypravěčů z celého světa.

50Kč/žák. Společenský sál Šmidingerovy knihovny

23.10. 10:00 - 11:00 Za příběhy kolem světa - Příběhy nasbírané od vypravěčů z Francie, Anglie, Mexika, Polska nebo Estonska. Legendy, mýty a pohádky, které vyprávějí o životě, smrti, lásce nebo přátelství. Příběhy, které rozehrají fantazii a otevřou srdce. Nabídnou možnost zamyslet se společně nad tím, co opravdu je a není důležité.

50Kč/žák. Společenský sál Šmidingerovy knihovny

Mgr. Michala Piskačová, Ph.D., vypravěčka, spolek Verbarium

Programová nabídka pro školy 2019

21.10. 16 - 18h Divadlo jako cesta k sobě

Jaký opravdu jsi a jak působíš na ostatní? Co říká Tvé tělo, když slova mlčí? Chceš hledat, zkoušet a propojovat?

Prožitkově-vzdělávací seminář je určen studentům středních škol a gymnázií, především těm, kteří chtějí a mají zájem o sebepoznání, divadlo a divadelní práci, komunikaci verbální i neverbální, psychologii a chtějí se dozvědět něco o dramaterapii: Technikami divadelní práce poznáme na semináři více sami sebe a dozvíme se, co to znamená kouzelné slovo dramaterapie a jak použít divadlo jako lék.

Program trvá 120 minut. Věk: od 15 let do 21 let (výjimky jsou možné po dohodě). Cena 80Kč / účastník. (Kapacita 15 účastníků)

Rezervace a platby přes goout.net (odkaz zde)

DramArt, z.s.: Mgr. Petra Kadlecová (pedagog psychologie a dramatické výchovy pro ZUŠ), Mgr. Hana Kotálová (dramaterapeut a výtvarný pedagog)

21.10. - 25.10. dopoledne (čas dle domluvy) Cesta do Země Nezemě

Petr Pan nás vezme do tajemné Země - Nezemě, kde sídlí rozličné bytosti a čekají nás různá dobrodružství. Prožijme příběh všemi smysly. Objevíme společný zážitek, rytmus, energii a radost pomocí metod dramatické výchovy.

Akční umělecký vzdělávací program pro děti mateřských škol. Pracujeme s dramatickým příběhem, ve kterém postupně pronikáme do světa těch nejmenších, osobně s nimi zažijeme jedinečné dobrodružství. Kromě prožitku a zkušenosti a pozitivní atmosféry si děti odnesou na památku své výtvarné artefakty.

Program trvá 60 minut. Cena programu je 50,- za žáčka. (Kapacita 20 dětí). Oddělení pro děti, Šmidingerova knihovna

DramArt, z.s.: Mgr. Petra Kadlecová (pedagog psychologie a dramatické výchovy pro ZUŠ), Mgr. Hana Kotálová (dramaterapeut a výtvarný pedagog)

25.10. 8:30 - 9:30 Africké povídačky - Vyprávěná inscenace pro žáky předškolních tříd MŠ a 1.stupeň ZŠ. Kapacita 60 dětí, cena 50Kč. Společenský sál, Šmidingerova knihovna

MgA.Martin Hak - absolvent DAMU, herec a vypravěč, vede kurzy a dílny zaměřené na práci s příběhem - storytelling. (www.vypravec.com)

Přihlášky a bližší informace na slovoslet@seznam.cz nebo 606 513 234 (Michaela Sýkorová)


Co skrývá lesní studánka? Vstupme spolu hravě do tajemného prostoru básně od Josefa Václava Sládka a prožijme příběh všemi smysly. Objevíme společný zážitek, rytmus, energii a radost pomocí metod dramatické výchovy.

Živé vyprávění příběhu v podání mistra vypravěče přímo u vás ve škole (19.-23.11.), čas dle domluvy, jedno představení trvá 45 minut, skupina do 60 žáků. Cena za jedno vystoupení bez ohledu na počet žáků činí 3600 Kč. Inscenaci si můžete vybrat na www.vypravec.com (např. Karel IV. a já, Africké povídačky, Vyberte si pohádku, ...)

Hry inspirované básní Jiřího Dědečka. Program pro předškolní děti a žáky 1. třídy ZŠ. Délka 30-45 minut (dle předchozí domluvy). Max. 20 žáků, cena 50 Kč/žák.

Hravé seznámení a experimenty s texty Pavla Šruta, zejména z knihy Příšerky a příšeři. Program je určen žákům prvního stupně ZŠ. Konkrétní obsah a aktivity jsou přizpůsobeny věku účastníků. 60-90 min (dle domluvy). Max. 20 žáků, cena 50 Kč/žák.

Seznámení s dílem "otce" nonsensu. Účastníci si osvěží potřebné z teorie verše a pak sami tvoří v duchu Learových limeriků. Program je určen pro 2. stupeň ZŠ. 60-90 min (dle domluvy). Max. 20 žáků, cena 50 Kč/žák.

Jak báseň prozkoumat a uchopit? Program umožní účastníkům nahlédnout na rozbor a porozumění textu prostřednictvím různých interpretačních cvičení. Pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ. 60-90 min (dle domluvy). Max. 20 žáků, cena 50 Kč/žák.