2021 Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit

15.07.2021

Středa 13.10. 16:00 - 20:00 Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit - Irena Pulicarová. Společenský sál ŠK. 200/100Kč.

anotace:  Řeč jako sdělení i sdílení, řeč jako "orální gesto", řeč jako vědomé setkání - se sebou, s textem, s těmi, kdo naslouchají. Jedním z cílů "výchovy k řeči" je - stručně řečeno - opustit obvyklé tzv. zběžné čtení, tedy mechanické ozvučování textu, a učit se sdělovat s konkrétní představou. V rámci semináře si tento psychosomatický přístup k řeči, četbě, přednesu představíme. Zaměříme se na konkrétnost, vědomou přítomnost a komunikativnost. A připomeneme také, vedle artikulace, důležitost fyziologicky správného dechu a kvalitní hlasotvorby. Tento seminář vychází z psychosomatického pojetí veřejného vystupování, zvláště řeči a hlasu, které vytvořil prof. dr. Ivan Vyskočil (*1929) spolu s Adou Fryntovou (1928 - 2015) a doc. Libuší Válkovou (*1935). Od 90. let je tito odborníci realizovali především na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

"Z hlasu a řeči pochází to nejpodstatnější pro otvírání osobnosti, pro sebepoznání" (I. Vyskočil). 


Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D. studovala divadelní vědu na FFUK a herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. To zakončila disertací s názvem "K naplněnému sdělení", kde mimo jiné analyzovala promluvy několika známých kazatelů z hlediska řeči, hlasu a věrohodnosti projevu. Od r. 2012 působila na DAMU jako externí pedagog přednesu a řečového jednání. V současnosti se věnuje rodičovským povinnostem, i tak ale nachází čas pro pokračování v pedagogické činnosti a ve spolupráci s televizí Noe, pro kterou připravuje a v níž moderuje některé publicistické pořady.

Platby probíhají přes goout.cz (odkaz zde) Pokud svou neúčast ohlásíte nejpozději 10 dnů před konáním dílny, bude Vám vráceno 80% z účastnického poplatku / Pokud je dílna již plně obsazena a přesto chcete zkusit štěstí, staňte se náhradníkem (v obou případech pište na slovoslet@seznam.cz nebo volejte 606513234 M.Sýkorová). 


Slovoslet / Dny poezie a mluveného slova Strakonice
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!