2019 Práce s básnickým textem v hodinách literatury

Čtvrtek 24.10. 18 - 21h, oddělení pro děti, Šmidingerova knihovna. 200Kč / 100Kč (studenti, ZTP). Kapacita 12 účastníků.

Dílna je určena primárně pro pedagogické pracovníky...

Platby probíhají přes goout.cz (odkaz bude doplněn 1.9.) Pokud svou neúčast ohlásíte nejpozději 10 dnů před konáním dílny, bude Vám vráceno 80% z účastnického poplatku / Pokud je dílna již plně obsazena a přesto chcete zkusit štěstí, staňte se náhradníkem (v obou případech pište na slovoslet@seznam.cz nebo volejte 606513234 M.Sýkorová).

Jiřina Lhotská -česká herečka, dramaturgyně a pedagožka. Jako pedagog vede děti i k přednesu (účast na národních přehlídkách Dětská scéna, Wolkrův Prostějov). Řadu let je členkou poradního sboru pro dětské divadlo a recitaci, 1991-1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo, byla i členkou redakční rady Amatérské scény. Vždy je jí vlastní poctivé a soustavné promýšlení inscenace, citlivá spolupráce s dětskými svěřenci a schopnost sebereflexe ve všech fázích tvorby a provozování inscenace.