2023 Jak na přednes v hodinách literatury

07.07.2023

Čtvrtek 19.10. 2023 16 - 20h Jak na přednes v hodinách literatury - Jiřina Lhotská, společenský sál Šmidingerovy knihovny. Účastnický poplatek 200 / 100Kč studenti. Kapacita 12 účastníků.

Přednes jako tvořivý proces. Rozvíjí estetické vnímání, představivost, citlivost, podněcuje ke kreativitě, vede ke kultuře mluveného projevu. Proces vede dítě ke schopnosti sdělit druhým myšlenky a názory autora, a zejména svoje. Přednes není jednostranná záležitost, vždy je to rozhovor dvou - recitátora a posluchače.

Společně se podíváme na tato témata - Jak tvořivě s textem pracovat - Jak vybírat vhodnou literaturu pro přednes - Jaký je rozdíl mezi interpretací a reprodukcí - Rozdíl mezi interpretací poezie a prózy - Jaký je proces od výběru textu po samotnou interpretaci - Jak upravit text pro přednes - Jak přednesem oslovit posluchače.

Mgr. Jiřina Lhotská -česká herečka, absolventka DAMU, dramaturgyně a pedagožka. Jako pedagog vede děti i k přednesu (účast na národních přehlídkách Dětská scéna, Wolkrův Prostějov). Řadu let je členkou poradního sboru pro dětské divadlo a recitaci, 1991-1994 člen odborné rady ARTAMA pro amatérské divadlo, byla i členkou redakční rady Amatérské scény. Vždy je jí vlastní poctivé a soustavné promýšlení inscenace, citlivá spolupráce s dětskými svěřenci a schopnost sebereflexe ve všech fázích tvorby a provozování inscenace. V roce 2022 obdržela cenu Ministerstva kultury v oborech zájmových uměleckých aktivit za celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost v oblasti divadla a uměleckého přednesu.


Platby probíhají přes goout.cz (odkaz zde) Pokud svou neúčast ohlásíte nejpozději 10 dnů před konáním dílny, bude Vám vráceno 80% z účastnického poplatku / Pokud je dílna již plně obsazena a přesto chcete zkusit štěstí, staňte se náhradníkem (v obou případech pište na slovoslet@seznam.cz nebo volejte 606513234 M.Sýkorová).

Slovoslet / Dny poezie a mluveného slova Strakonice
Všechna práva vyhrazena 2018
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!