Minifestival Slovoslet je oslava slova, zejména toho mluveného, a připojujeme se jím k celorepublikovým Dnům poezie. 

Slova mají velkou moc, jen někdo jimi vládne lépe, jiný hůře... Dobrý řečník či spisovatel dokáže ovlivnit davy a měnit dějiny. Ústní lidová slovesnost je nositelem naší paměti. 

Pojďte s námi oslavit sílu jazyka, řeči a slova 19.- 24.11. ve Strakonicích. Budete mít možnost zúčastnit se různých tematických dílen (více info v záložce  Dílny), se školou budete moci navštívit zážitkové poetické semináře nebo si pozvat vypravěče do třídy (více info v záložce Pro školy) a spolu s celou rodinou můžete navštívit něco z ostatního, zejména sobotního, programu (více info v záložce Program).

Rezervace dílen probíhají přes mail (viz Kontakt) a aktuální informace či jednotlivé události najdete na našem facebooku.


Pořadatelé:

Sunshine Cabaret, z.s. - je otevřenou skupinou lidí, kteří se zajímají o veřejný prostor, divadlo, vizuální umění, hudbu, ekologii a film, a snaží se o posílení kulturního života nejen na lokální úrovni. Jsou úzce spjati s místní skupinou Jsme Strakonice, v současné době se vedle pořádání kulturních akcí věnují i stavbě Maringotek snů a již brzy budete moci v písecké Sladovně navštívit jejich autorskou interaktivní výstavu o včelkách.


Šmidingerova knihovna - Jedna z nejstarších knihoven v České republice byla založena páterem Šmidingerem v roce 1843 a v současné době její hlavní část sídlí v prostorách strakonického hradu.

Spolufinancováno z programu Evropské unie - Erasmus +